Menu

Konference: GDPR půl roku poté

T I S K O V Á   Z P R Á V A

Praha, 19. října 2018

Celostátní konference
GDPR půl roku poté – aplikační praxe a kontroly

Jak již z názvu samotné konference vyplívá, GDPR je tu s námi již půl roku. Společnost Seminaria přináší konferenci s nejčerstvějšími informacemi. Konat se bude 28. 11. 2018 v Praze. Zaměří se na mýty a omyly v praktické aplikaci, první výsledky dohledových kontrol a návaznou českou legislativu.

V průběhu tohoto roku se musely všechny subjekty veřejného i soukromého sektoru přizpůsobit závaznému nařízení GDPR. Na stole jsou již první zkušenosti a zároveň zůstává řada nejasností. V prvním říjnovém týdnu udělil Úřad pro ochranu osobních údajů pokutu společnosti Mall ve výši 1,5 mil. korun. Pokud by však k úniku dat došlo již během platnosti nařízení, pokuta by byla několikanásobně vyšší.

Konference poskytne informace o legislativním vývoji procesu tzv. adaptačního zákona. Budou představeny instituty, kde byla členským státům umožněna volba vlastní vhodné právní úpravy, jako je hranice dospělosti u nabídky služeb informační společnosti, omezení některých práv a povinností, mlčenlivost pověřence a jemu podřízených osob, aj.

GDPR může brzdit rozvoj IT nebo naopak pomoci s prosazením bezpečnosti – jak na to, ukáže Petr Loužecký. Zástupce společnosti Algotech také nastíní účastníkům konference zkušenosti z auditů IT systémů. Budou představeny praktické příklady o využití šifrování, anonymizace, zálohování, skartace, ale i úskalí nových smluv či dodatků.

Do května 2018 bylo GDPR jen teorií, nyní již jsou známy první zkušenosti z praxe. Prezentace se zaměří na kontrolní činnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, průběh kontroly a procesní práva kontrolované společnosti. Bonusem budou tipy a doporučení jak úspěšně kontrolu dozorového orgánu zvládnout, od zkušené odbornice Jany Pattynové.

Konference GDPR půl roku poté – aplikační praxe a kontroly je určena statutárním zástupcům organizací, ředitelům, personalistům, mzdovým účetním, pracovníkům obchodních a marketingových oddělení, podnikovým právníkům, advokátům, ale také správcům počítačových sítí. Týká se celého podnikatelského sektoru, obcí, rozpočtových a příspěvkových organizací, včetně škol.

Další informace o konferenci naleznete na našich webových stránkách www.seminaria.cz.

Bc. Lucie Rozvoralová
marketingový manažer

T: 734 825 836
E: lucie.rozvoralova@seminaria.cz

 

Nahoru