Školení pro ředitele HR a personalisty - Seminaria

Menu

Otevřený seminář

Proběhlo

LinkedIn pro personalisty – jak hledat zaměstnance

Ano, jak hledat zaměstnance a navazovat kontakty, ale také jak prezentovat vaši organizaci na největší profesní síti profesionálně.

Sociální síť LinkedIn je dnes klíčovým nástrojem pro vyhledávání kandidátů na kvalifikované pozice a pro komunikaci s nimi. Pracovat s ní správně a efektivně však není jednoduché. Naučte se z LinkedIn vytěžit maximum tím, že se v něm budete pohybovat správně, bezpečně a efektivně. Využijte LinkedIn pro efektivní recruitment i budování image vaší firmy či organizace jako atraktivního zaměstnavatele.

Místo: Brno

Termín: Úterý, 5. 4. 2016

Více zde

Otevřený seminář

Proběhlo

Pro mistry: Jak řídit pracovníky s limitovaným stupněm vzdělání

Dobrým mistrem nebo dělnickým předákem se člověk nerodí, stává se jím díky praxi a systematickému vzdělávání.

Vychovat spolehlivé mistry a předáky jako šéfy dělnických týmů není snadné. Musí umět načítat atmosféru v kolektivu, typologii podřízených a rozumět jejich individuálním možnostem. Schopnost vedení a motivace zaměstnanců v dělnických profesích nezávisí pouze na talentu. Náš seminář pomůže vašim mistrům a předákům řídit jejich kolektivy lépe. Zajistíte si tím nižší fluktuaci dělnického personálu, čímž vytvoříte základy vyšší personální stability ve vaší společnosti.

Místo: Praha

Termín: Čtvrtek, 31. 3. 2016

Více zde

Otevřený seminář

Proběhlo

Požadavky na bezpečnost práce a PO v roce 2016

Nenechte se zaskočit státními kontrolami v oblasti BOZP a PO a vyhněte se pokutám, úhradám škod či dokonce nepříjemným soudním sporům.

Kontroly ze strany oblastních inspektorátů práce, krajských hygienických stanic nebo státního požárního dozoru probíhají u právnických nebo podnikajících fyzických osob průběžně a namátkově. Seznamte se s nejčastěji zjišťovanými chybami a zakořeněnými omyly a ochraňte vaši organizaci před zbytečnými sankcemi.

Místo: Praha

Termín: Úterý, 22. 3. 2016

Více zde

Kombinovaný kurz

Proběhlo

Projektovým manažerem za 2 měsíce

Rozšiřte si kvalifikaci zvládnutím metodiky projektového řízení a naučte se přitom využívat moderní softwarový nástroj MS Project.

Stojí před vámi výzva v podobě vytvoření jedinečného produktu, služby či výstupu? Pak řešíte projekt. Řízení projektů se významně liší od rutinního řízení. V našem kurzu se interaktivní formou seznámíte s metodologií projektového managementu a užitečnými technikami potřebnými pro efektivní zvládnutí projektů. A nejen to – vše si prakticky procvičíte i s využitím moderního SW nástroje MS Project.

Místo: Praha

Termín: 29. 1. 2016 - 18. 3. 2016

Více zde

Otevřený seminář

Proběhlo

Problémy při vysílání pracovníků do zahraničí a jejich řešení

Daňové, sociální a právní souvislosti, aneb na co si dát pozor při vysílání zaměstnanců v otázkách a odpovědích.

Vysíláte pracovníky do zahraničí? Navazujete spolupráci se zahraniční firmou nebo vaše společnost expanduje do ciziny? V tom případě jistě oceníte rady experta, jaké povinnosti vaší společnosti ukládá mezinárodní i české právo, účetní a sociální systémy. Formou otázek a odpovědí nabídneme konkrétní řešení problémů, které trápí právě vás.

Místo: Praha

Termín: Úterý, 15. 3. 2016

Více zde

Otevřený seminář

Proběhlo

Pracovní úrazy a nemoci z povolání po změnách pro rok 2016

Získejte nejnovější informace o změnách v odškodňování zaměstnanců a postupujte vždy v souladu s pravidly při řešení úrazů i nemocí z povolání.

Dne 1. 10. 2015 nabyla účinnosti novela zákoníku práce, která zrušila zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců. Přechodná úprava mění podstatným způsobem problematiku odškodnění pracovních úrazů a nemocí z povolání z hlediska povinností a práv zaměstnavatelů i zaměstnanců. Představíme i přehled opatření k prevenci včetně doporučených postupů při řešení kritických situací z hlediska BOZP.

Místo: Brno

Termín: Středa, 9. 3. 2016

Více zde

Odborná konference

Proběhlo

Dotace EU pro školy: výzvy, KAPy a MAPy a role MAS

První výzvy z OP VVV jsou otevřené, další těsně před otevřením! Využijte dotace z tohoto operačního programu i dalších pro rozvoj vaší školy…

Každá škola, tedy patrně i vaše, potřebuje investice, které prakticky vždy přesahují rámec finančních rozpočtů zřizovatelů. Jednou z možností jsou pak dotované projekty. Na konferenci se dozvíte, kde sledovat jaké aktuální výzvy, co lze jejich prostřednictvím dobře zrealizovat, kdo Vám může pomoci s administrací a na co si dát pozor.

Místo: Praha

Termín: Středa, 2. 3. 2016

Více zde

Otevřený seminář

Proběhlo

LinkedIn pro personalisty – jak hledat zaměstnance

Ano, jak hledat zaměstnance a navazovat kontakty, ale také jak prezentovat vaši organizaci na největší profesní síti profesionálně.

Sociální síť LinkedIn je dnes klíčovým nástrojem pro vyhledávání kandidátů na kvalifikované pozice a pro komunikaci s nimi. Pracovat s ní správně a efektivně však není jednoduché. Naučte se z LinkedIn vytěžit maximum tím, že se v něm budete pohybovat správně, bezpečně a efektivně. Využijte LinkedIn pro efektivní recruitment i budování image vaší firmy či organizace jako atraktivního zaměstnavatele.

Místo: Praha

Termín: Čtvrtek, 11. 2. 2016

Více zde

Otevřený seminář

Proběhlo

Uzavírání a ukončování pracovního poměru v roce 2016

Nástrahy při uzavírání a ukončování pracovních poměrů s důrazem na aktuální novinky a změny, které nastaly po účinnosti nového občanského zákoníku.

Pokud uzavíráte či ukončujete pracovní poměr se zaměstnancem, musíte počítat i s podstatnými změnami, které přinesl nový občanský zákoník a navazující předpisy. Vyvarujte se chyb při přípravě pracovní smlouvy, stanovení pracovní doby nebo při uzavírání konkurenční doložky. Pozor je třeba dávat i při ukončování pracovního poměru, protože důsledkem nesprávného postupu může být časově a finančně náročná soudní dohra.

Místo: Brno

Termín: Středa, 3. 2. 2016

Více zde

Otevřený seminář

Proběhlo

BOZP a PO pro pověřené zaměstnance škol

Na tomto semináři získáte nejen informace, ale i oficiální osvědčení o proškolení vedoucích zaměstnanců v oblasti BOZP a PO.

Má vaše škola správně zpracovanou dokumentaci BOZP a PO? Na našem semináři se dozvíte vše podstatné z legislativních změn v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a BOZ dětí a žáků škol pro nadcházející období. Výklad doplníme mnoha příklady z kontrolní činnosti a praxe lektora.

Místo: Praha

Termín: Středa, 27. 1. 2016

Více zde

Otevřený seminář

Proběhlo

Pracovní úrazy a nemoci z povolání po změnách pro rok 2016

Získejte nejnovější informace o změnách v odškodňování zaměstnanců a postupujte vždy v souladu s pravidly při řešení úrazů i nemocí z povolání.

Dne 1. 10. 2015 nabyla účinnosti novela zákoníku práce, která zrušila zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců. Přechodná úprava mění podstatným způsobem problematiku odškodnění pracovních úrazů a nemocí z povolání z hlediska povinností a práv zaměstnavatelů i zaměstnanců. Představíme i přehled opatření k prevenci včetně doporučených postupů při řešení kritických situací z hlediska BOZP.

Místo: Praha

Termín: Čtvrtek, 21. 1. 2016

Více zde

Otevřený seminář

Proběhlo

Jak provést hodnocení zaměstnanců a stanovit jim cíle

Nastavte správně systém hodnocení zaměstnanců a stanovte jim profesní a rozvojové cíle na nové období!

Právě nyní potřebujete s každým zaměstnancem shrnout jeho práci a výsledky za celý uplynulý rok 2015. V jaké jste situaci? Zavádíte ve vaší organizaci efektivní systém hodnocení zaměstnanců? Nebo hledáte inspiraci, jak již zavedený proces hodnocení významně vylepšit a vyhnout se chybám? Jen správně nastavený systém hodnocení zaměstnanců je významným prvkem jejich motivace!

Místo: Brno

Termín: Úterý, 19. 1. 2016

Více zde

Otevřený seminář

Proběhlo

Jak provést hodnocení zaměstnanců a stanovit jim cíle

Nastavte správně systém hodnocení zaměstnanců a stanovte jim profesní a rozvojové cíle na nové období!

Právě nyní potřebujete s každým zaměstnancem shrnout jeho práci a výsledky za celý uplynulý rok 2015. V jaké jste situaci? Zavádíte ve vaší organizaci efektivní systém hodnocení zaměstnanců? Nebo hledáte inspiraci, jak již zavedený proces hodnocení významně vylepšit a vyhnout se chybám? Jen správně nastavený systém hodnocení zaměstnanců je významným prvkem jejich motivace!

Místo: Praha

Termín: Pátek, 11. 12. 2015

Více zde

Otevřený seminář

Proběhlo

Zaměstnávání cizinců v roce 2016

Jak splnit i v příštím roce všechny povinnosti spjaté se zaměstnáváním cizinců a jak se vyhnout sankcím?

Zaměstnáváte cizince? Víte, jaké povinnosti budete mít v roce 2016 v souvislosti se zaměstnáváním cizinců, zdaněním jejich mzdy a jaké sankce vám hrozí při jejich neplnění? Tyto a další související otázky zodpovědí naši lektoři, kteří jsou špičkovými specialisty na uvedenou problematiku.

Místo: Praha

Termín: Středa, 9. 12. 2015

Více zde

Otevřený seminář

Proběhlo

Zaměstnanecké benefity pro rok 2016

Jak odměnit zaměstnance nad rámec mzdy a přitom se daňově nespálit.

S roztáčejícími se koly ekonomiky a nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců opět raketově stoupá důležitost benefitů. Jejich atraktivita bývá rozhodujícím aspektem při rozhodování zaměstnanců mezi konkurenčními nabídkami zaměstnání. Poskytneme vám přehled o nejčastěji poskytovaných benefitech a trendech v této oblasti ruku v ruce s aktuálními informacemi o daňových náležitostech benefitů s přihlédnutím k plánovaným změnám v návaznosti na novelu zákona o dani z příjmu.

Místo: Praha

Termín: Pátek, 27. 11. 2015

Více zde

Otevřený seminář

Proběhlo

Zaměstnanecké benefity pro rok 2016

Jak odměnit zaměstnance nad rámec mzdy a přitom se daňově nespálit.

S roztáčejícími se koly ekonomiky a nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců opět raketově stoupá důležitost benefitů. Jejich atraktivita bývá rozhodujícím aspektem při rozhodování zaměstnanců mezi konkurenčními nabídkami zaměstnání. Poskytneme vám přehled o nejčastěji poskytovaných benefitech a trendech v této oblasti ruku v ruce s aktuálními informacemi o daňových náležitostech benefitů s přihlédnutím k plánovaným změnám v návaznosti na novelu zákona o dani z příjmu.

Místo: Praha

Termín: Čtvrtek, 26. 11. 2015

Více zde

Otevřený seminář

Proběhlo

Uzavírání a ukončování pracovního poměru aktuálně a v roce 2016

Nástrahy při uzavírání a ukončování pracovních poměrů s důrazem na aktuální novinky a změny, které nastaly po účinnosti nového občanského zákoníku.

Pokud uzavíráte či ukončujete pracovní poměr se zaměstnancem, musíte počítat i s podstatnými změnami, které přinesl nový občanský zákoník a navazující předpisy. Vyvarujte se chyb při přípravě pracovní smlouvy, stanovení pracovní doby nebo při uzavírání konkurenční doložky. Pozor je třeba dávat i při ukončování pracovního poměru, protože důsledkem nesprávného postupu může být časově a finančně náročná soudní dohra.

Místo: Praha

Termín: Středa, 25. 11. 2015

Více zde

Kombinovaný kurz

Proběhlo

Certifikovaný firemní prodejce – obchodní dovednosti pro pokročilé

Efektivnější prodejci znamenají růst výkonů pro firmu. Tento kurz nabrousí dovednosti vašich obchodníků přesně pro vrchol sezóny.

Šestitýdenní vzdělávací program není určen začátečníkům, nýbrž zavedeným obchodníkům, kteří se chtějí odlišit od těch průměrných. A to tím, že si ověří své vlastní prodejní postupy s výjimečným školitelem, osvojí si řadu taktik prověřených praxí a získají překvapivé impulzy k maximalizaci prodejních výsledků svých a tím i obchodních výkonů celé firmy.

Místo: Praha

Termín: 2. 10. 2015 - 13. 11. 2015

Více zde

Kombinovaný kurz

Proběhlo

Projektovým manažerem za 2 měsíce

Metodika k dosažení stanovených cílů ve stanoveném čase a při dodržení rozpočtu

Stojí před vámi výzva v podobě vytvoření jedinečného produktu, služby či výstupu? Pak řešíte projekt. Řízení projektů se však díky své jedinečnosti a časové i nákladové ohraničenosti liší od rutinního řízení. V našem kurzu se interaktivní formou seznámíte s metodologií projektového managementu a užitečnými technikami potřebnými pro efektivní zvládnutí projektů zejména podle standardů PMI.

Místo: Praha

Termín: 14. 9. 2015 - 2. 11. 2015

Více zde

Otevřený seminář

Proběhlo

Home office jako módní trend, i jako právní a IT riziko

O nesporných výhodách a řadě problémů, které jsou spojeny s prací zaměstnanců z domova.

Práce z domova, bez nutnosti se prodírat ranní zácpou, se stává žádaným zaměstnaneckým benefitem. Její zavedení může dokonce přinést snížení provozních nákladů organizace. Na druhé straně fyzická nepřítomnost s sebou nese řadu úskalí v oblastech řízení a kontroly zaměstnanců, pracovního práva a přináší nové výzvy pro správu IT.

Místo: Praha

Termín: Úterý, 20. 10. 2015

Více zde

Nahoru